Судноплавство
Авіація
Міжнародна торгівля
Вирішення спорів

Умови використання

Шановні пані та панове!

Хочемо звернути Вашу увагу, що відвідування Сайту і використання Інформації регулюється умовами, викладеними нижче (далі по тексту - "Умови") :

Термінологія

У цих Умовах нижче приведені терміни, вживані із заголовної букви та використовуються в наступному значенні:

  • "Сайт" - Інтернет-ресурс, розміщений за адресою http://rabomizo.com;
  • "Користувач" - будь-яка особа, яка відвідує Сайт, переглядає його і/або використовує Інформацію;
  • "Інформація" - будь-яка інформація, у тому числі новини, публікації, документи, які розміщені на Сайті;
  • "Форма Розсилки" - розміщена на Сайті форма, яка може бути заповнена і спрямована Користувачем юридичній фірмі RABOMIZO з метою отримання в подальшому на свою електронну адресу Інформації;
  • "Форма Зворотнього Зв'язку" - розміщена на Сайті форма, яка може бути заповнена і спрямована Користувачем юридичній фірмі RABOMIZO з метою відправлення якого-небудь запиту/коментаря.

Про права RABOMIZO

RABOMIZO має право за власним розсудом і без попереднього повідомлення Користувачів Сайту:

  • розміщувати на Сайті необхідну Інформацію;
  • видаляти Сайт, його частини, Інформацію в повному об'ємі або частково;
  • вносити зміни до Умов користування Сайтом;
  • обмежувати доступ окремим Користувачам для відвідування Сайту;
  • здійснювати інші необхідні дії.

Застереження

RABOMIZO публікує на своєму Сайті Інформацію, що може бути корисна клієнтам та Користувачам без отримання офіційної консультації наших юристів.

В той же час, Інформація на Сайті розміщена для ознайомлення і не може бути використана в якості офіційної позиції або юридичної консультації RABOMIZO та її фахівців.

RABOMIZO не несе відповідальності за будь-який збиток, заподіяний в результаті використання цього Сайту та/або Інформації, розміщеної на ньому.

При цьому, сам Користувач, використовуючи цей Сайт і розміщену на ньому Інформацію, визнає і погоджується з тим, що юридична фірма RABOMIZO звільнена від будь-якої відповідальності перед ним і третіми особами за збиток будь-якого характеру, прямо або побічно пов'язаного з використанням Сайту та Інформації.

Персональні дані

Під "Персональними Даними" в цих Умовах розуміються прізвище, ім'я, по батькові Користувача, його електронна адреса, телефон та інша інформація, яку він повідомив RABOMIZO за допомогою використання Форми Зворотнього Зв'язку та/або Форми Розсилки, або під час листування з RABOMIZO.

Захист Персональних Даних регулюється Законом України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297 - VI і іншими нормативно-правовими актами України.

RABOMIZO є власником бази персональних даних передплатників і тих, хто звернувся до нас за допомогою Форми Зворотнього Зв'язку.

Користувач, використовуючи Форму Зворотнього Зв'язку та/або Форму Розсилки, у тому числі, повідомляючи Персональні Дані під час листування, дає свою згоду на збір, зберігання і використання юридичною фірмою RABOMIZO своїх персональних даних у внутрішніх цілях і з метою налагодження зворотнього зв'язку з Користувачем.

Авторське право

Цей сайт є власністю юридичної фірми RABOMIZO.

Якщо інше не зазначено на Сайті, Інформація, розміщена на ньому, є власністю RABOMIZO і будь-яке відтворення, використання або передача повністю та/або частково Інформації будь-якими засобами і способами можливе тільки з письмового дозволу RABOMIZO і з посиланням на джерело.

Це положення не поширюється на випадок, коли використання Сайту і Інформації відбувається в особистих цілях.

Для отримання такого дозволу або у разі виникнення додаткових питань Ви можете зв'язатися з нами за адресою .

У разі, якщо в процесі ознайомлення з Сайтом у Вас виникли зауваження та/або побажання відносно Сайту і розміщеної на ньому Інформації, ми будемо вдячні Вам, якщо Ви направите їх за адресою або використовуючи Форму Зворотнього Зв'язку.

EngУкрРус