Судноплавство
Авіація
Міжнародна торгівля
Вирішення спорів

Часті питання щодо визнання та виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в Україні

Яким чином рішення міжнародного комерційного арбітражу визнаються і виконуються на території України?

Рішення міжнародного комерційного арбітражу визнається і виконується в Україні, якщо

 • його визнання і виконання передбачено міжнародним договором або
 • за принципом взаємності.

У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Україна є стороною низки міжнародних договорів, що регулюють питання визнання і виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу. Наприклад, серед них слід відзначити наступні:

 • Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р.;
 • Європейська конвенція про зовнішньоторговельний арбітраж 1961 р.;
 • Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1998 р.

В яких випадках може розглядатися в україні питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

В одному з двох випадків:

 1. якщо боржник має місце проживання (перебування) або місцезнаходження на території України;
 2. якщо на території України є майно боржника.

Який суд в Україні розглядає питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

Таким судом є апеляційний суд, юрисдикція якого поширюється на територію Києва, а саме Київський апеляційний суд, що знаходиться за адресою: 02000, Україна, м Київ, вул. Солом'янська, 2а. Веб-сайт суду: http://www.apcourtkiev.gov.ua/

Протягом якого терміну можна звернутися до суду з питанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

Протягом 3 років з дня прийняття рішення міжнародним комерційним арбітражем.

Чи є які-небудь вимоги до заяви в суд про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

Так, така заява подається в письмовій формі і повинна містити, серед іншого, основну інформацію про суд, в який подається така заява, сторонах арбітражного процесу і винесеному по арбітражному рішенні.

Крім того, до такої заяви додаються такі основні документи:

 1. арбітражне рішення,
 2. арбітражна угода,
 3. документ про сплату судового збору.

Дані документи повинні бути перекладені на українську мову або мову, передбачену міжнародним договором.

В який термін розглядається питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

Заява розглядається протягом 2 місяців з дня надходження її до суду.

Чи можливо забезпечення позову при розгляді питання про визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

Так, це можливо на будь-якій стадії розгляду заяви, якщо не прийняття таких заходів може ускладнити чи унеможливити виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу в разі надання дозволу на його виконання.

Чи може суд відмовити у визнанні та наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу на території України?

Так. Суд відмовляє у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу:

(1) на прохання сторони, проти якої воно спрямоване, якщо ця сторона подасть суду доказ того, що:

a. одна із сторін в арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною, або ця угода є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої вказівки - за законом держави, де рішення було винесено; або

b. сторону, проти якої винесено рішення, не була належним чином сповіщено про призначення арбітра або про арбітражний розгляд або з інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення; або

c. рішення винесено щодо спору, не передбаченого арбітражною угодою або такого, що не підпадає під її умови, або містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди (проте якщо постанови з питань, охоплених арбітражною угодою, можуть бути відокремлені від тих, які не охоплюються такою угодою, то та частина арбітражного рішення, яка містить постанови з питань, що охоплені арбітражною угодою, може бути визнана і виконана); або

d. склад міжнародного комерційного арбітражу або арбітражна процедура не відповідали угоді між сторонами або, за відсутності такої, не відповідали закону тієї держави, де мав місце арбітраж; або

e. рішення ще не стало обов'язковим для сторін, або було скасовано, або його виконання зупинено судом держави, в якій або згідно із законом якої воно було прийнято; або

(2) якщо суд визнає, що:

a. відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або

b. визнання і виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.

Що слід зробити у разі добровільного виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу?

В даному випадку можна подати до суду заяву на добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу.

Така заява може бути подана тільки в разі добровільного виконання такого рішення в повному обсязі, а якщо рішення винесено проти кількох боржників, - в частині, яка стосується боржника, який подає заяву.

Заява розглядається протягом 10 днів з моменту її надходження до суду і підлягає задоволенню, якщо відсутні підстав, за якими суд може відмовити в її задоволенні, а саме якщо суд визнає, що

 • відповідно до закону спір, з огляду на його предмет, не може бути переданий на вирішення міжнародного комерційного арбітражу; або
 • визнання і виконання цього арбітражного рішення суперечить публічному порядку України.

Таке рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку і вступає в силу після закінчення строку на апеляційне оскарження або розгляду судом апеляційної інстанції.

Чи є які-небудь особливості виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, який знаходиться на території України?

В цілому порядок визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, який знаходиться на території України, такий же, як і для рішень, винесених за її межами.

У той же час є і свої особливості, які полягають в наступному:

 • Суд може зупинити провадження щодо визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо в суд також подано заяву про скасування такого рішення. Таке призупинення встановлюється до моменту набрання законної сили судовим рішенням у справі за заявою про скасування арбітражного рішення.
 • Також до прийняття рішення за заявою про надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу кожна зі сторін може звернутися до суду із заявою про скасування такого арбітражного рішення і просити його розглянути таку заяву спільно із заявою про надання дозволу на виконання цього рішення в одному провадженні.
EngУкрРус