Maritime
Aviation
International trade
Dispute resolution

List of Conventions in the Field of Maritime & Shipping Law

NB:

Information on international treaties is constantly being updated. / Інформація про міжнародні договори постійно оновлюється.

Name of the Treaty with Reservations and Declarations of Ukraine Date of Accession / Ratification Date of Entry into Force

International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969

Міжнародна конвенція щодо втручання у відкритому морі у випадках аварій, які призводять до забруднення нафтою 1969 року
29.11.1969 17.12.1993

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974(SOLAS 74)

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року (СОЛАС)
01.11.1974 25.05.1980

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LONDON 72)

Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та іншими матеріалами 1972 року
07.02.1976 05.03.1976

International Convention for Safe Containers 1972 (CSC 72)

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери 1972 року
16.09.1976 06.09.1977

Convention on the International Maritime Satellite Organization (IMSO 76)

Конвенція про міжнародну організацію морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)
29.03.1979 16.07.1979

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року
10.12.1982 26.07.1999

Operating Agreement on the International Maritime Satellite Organization (Inmarsat)

Експлуатаційна угода Міжнародної організації морського супутникового зв'язку (ІНМАРСАТ)
04.09.1990 22.05.1995

Protocol of 1978 relating to the International Convention for Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 78)

Протокол 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
16.07.1992 16.10.1992

Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLRED 72)

Конвенція про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року
05.03.1993 05.03.1993

International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 (SAR)

Міжнародна конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року
05.03.1993 04.04.1993

Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL)

Конвенція про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 р.
25.10.1993 24.12.1993

Protocol of 1978 relating to the International Convention for the prevention of pollution from ships, 1973 (MARPOL 73/78 ANNEX I/II, ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, ANNEX VI (29.01.2010)

Протокол 1978 року до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року
25.10.1993 25.01.1994

International Convention on Load Lines, 1966

Міжнародна конвенція про вантажну марку 1966 року
25.10.1993 25.01.1994

International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969

Міжнародна конвенція по обмірюванню суден 1969 року
25.10.1993 25.01.1994

Convention on the International Maritime Organization, 1948 (IMO 48)

Конвенція про Міжнародну морську організацію 1948 року в редакції 1982 року
04.02.1994 28.03.1994

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 1988 (SUA 88)

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства
21.04.1994 20.07.1994

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988 (SUA 88)

Протокол про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих на континентальному шельфі
21.04.1994 20.07.1994

Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 (PAL 74)

Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
11.11.1994 09.02.1995

Protocol to the Athens Convention relating to the carriage of passengers and their luggage by sea, 1974 (PAL 74)

Протокол до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
21.04.1994 20.07.1994

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW 78)

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року
07.01.1997 07.04.1997

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995

Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року
04.01.2002 29.01.2012

International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993 (STCW-F 95)

Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 року
22.11.2002 22.11.2002

Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS 88)

Протокол 1988 року до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року
07.10.2005 07.10.2006

Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 (CLC 92)

Зведений текст Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою 1992 року
29.11.2007 29.11.2008

International Convention Relating to the Arrest of Sea-Going Ships, 1952

Міжнародна конвенція з уніфікації деяких правил щодо накладення арешту на морські судна
07.09.2011 16.05.2012

International Convention on Salvage, 1989

Міжнародна конвенція про рятування 1989 року
15.06.2017 15.06.2018

International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 (AFC)

Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах
15.06.2017 15.06.2018